Genel Uyarılar

Klima, Kombi, Merkezi Sistem Kazanları ve Panel Radyatör ve Havlupan ile ilgili merak edilen sorular ve cevaplarına aşağıda ulaşabilirsiniz...

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uluslararası standartlara uygun kapasiteleri 93kW’lara kadar olan kazanların minimum kontrolü için gereken teçhizatlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kazan termostatı
 • Limit thermostat:
 • Güvenlik vanası
 • Genleşme tankı
 • Termometre
 • Hidrometre
 • Hava gazı çıkış vanası
 • Besleme vanası

Bu cihazların gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını görmek için düzenli olarak kontrol ettirin.

Yapılması Gerekenler
 • Kazan seçimi esnasında, katı yakıtlı kazanların işletme basınçlarını tespit ederken bulduğunuz basunca 1bar ilave ediniz.
 • 10-20-40.000 kCal/h olan kazanlar için kazan emniyet vanası çapı minimum DN 15 (R1/2”) olmalı ve minimum açılma basıncı da 3bar olarak seçilmeli.
 • Kazan dairesinin iyi havalandırılması gerekmektedir.
 • Kazan dairesi taze hava giriş ölçüsü baca kesitinin en az yarısı kadar olmalıdır. Kapasitesi 50kW’a kadar olan kazanların taze hava giriş çapının 300 cm² olması tavsiye edilir. Her fazla kW için çapa 2.5 cm² eklenmelidir.
 • Baca gazı çıkış çapı en az 200cm2 olmalı ve ana baca çapının %25’inden daha az olmamalıdır.
 • Kazanın her fazla kW için taze hava fan kapasitesi 0.5 m³/h olmalıdır. 25 000 kcal/h (29 kW) bir kazan için 15  m³/h bir fan yeterlidir.
 • Hidrometreyi bir vanayla beraber kurmayı unutmayınız.
 • Baca çekiş miktarı 1.5 / -2 mmHG’den daha az olmamalıdır. Bu değer tam kapasitedeki değerdir.
 • Kullanım kılavuzundaki periyodik temizlik sürelerine uyunuz. Kazanlar kimyasal aşınmadan ve verim kaybından korunmak için kurum ve ziftlerden temizlenmelidir.
Yapılmaması Gerekenler
 • Kazanlar kişilerin yaşam ve çalışma alanlarına kurulmamalı.
 • Kazan giriş çıkış vanalarını her zaman açık tutunuz. Vanalardan biri kapalı unutulursa tehlikeli bir durum oluşabilir.
 • Kullanımdan önce mutlaka kazanın su dolu olduğunu kontrol ediniz.
 • Suyun kireç oranını kontrol edin. Aşırı kireçli sudan kaçının.
 • Her su değişiminde suyun kireç oranı biraz daha artacağından tesisat suyunu sık değiştirmeyiniz.
 • Manüel katı yakıt kazanlarında mutlaka açık genleşme deposu kullanın.
 • Genleşme tankını donmaktan koruyun.