Misyonumuz;


Müşterilerimizin konut ve işyerlerinde yaptığımız sistemleri güvenli ve ekonomik şartlarda kullanmalarına olanak sağlamak ve ileriye dönük olarak her zaman müşteri memnuniyeti öncelikli, düzgün ve dürüst çalışma ilkesiyle hizmet etmektir.

Vizyonumuz;


Çağdaş standartlarda, dürüst, ilkeli, müşteri memnuniyeti odaklı, yenilik takipçisi, insana ve çevreye öncelikli önem veren yaptığımız işleri bölgemiz insanının sahipleneceği ve bizim gurur duyacağımız şekilde geliştirerek, kendi alanında yeni projelerle önemli başarılar kazanmış, sektörün takip edilen firmalarından biri olmaktır.

Kalite Politikamız;


Şirketimizin Politikası; Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda:

  • Değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için sürekli iyileştirme faaliyetlerini etkin olarak sürdürmek;
  • Kaliteli hizmet sunmak amacıyla tedarikçi ve taşeronlarımızın kalitelerini yükseltmelerini teşvik etmek;
  • Kaynaklarımızı en etkin ve verimli bir biçimde kullanmak;
  • Performansımızı ve rekabet gücümüzü en yüksek düzeye çıkarmaktır.